Wyświetl artykuł

Wydłużono termin składania wniosków

Gmina Grębocice informuje, że ustawa  o zmianie ustawy o zwrocie podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 22 lutego 2019 r. wydłuża w 2019 r. dla wszystkich producentów rolnych pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019r.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

„Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Zwiększania Dostępności do Świadczeń w Ramach Rehabilitacji Leczniczej

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ruchowej, współfinansowany przez Wójta Gminy Grębocice, zakłada podniesienie sprawności oraz wiedzy na temat usprawnienia mieszkańców i ma służyć szybkiemu powrotowi do zdrowia a tym samym poprawie, jakości funkcjonowania w społeczeństwie. Program jest kontynuacją projektu z 2018 roku, nie przewiduje ograniczeń wiekowych, i stanowi uzupełnienie świadczeń finansowanych z budżetu NFZ (ze względu na wprowadzone przez NFZ limity oraz brak należytego finansowania dział rehabilitacji nie jest w stanie prawidłowo zabezpieczyć opieki nad pacjentami ze schorzeniami ruchu).
Udostępnij