Miedziak Policja sygnał policyjny radiowóz
Wyświetl artykuł

Podsumowanie działań NURD

Na terenie powiatu lubińskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszyć liczbę zdarzeń drogowych oraz uświadomić uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.
Udostępnij