Wyświetl artykuł

Domek z Loreto w Głogowie

Ponad pięćdziesięciu uczestników wyprawy poznało dwa pierwsze obiekty (oprócz Głogowa również Żagań) wchodzące w skład nowopowstałego szlaku. W Głogowie zapoznali się oni z historią kościoła św. Mikołaja, we wnętrzu którego ok. 1675 roku powstał domek loretański, na wzór Domku Świętej Rodziny z włoskiego Loreto i podobny do istniejącego już wcześniej obiektu w Głogówku na Opolszczyźnie.
Udostępnij