Miedziak.info.pl-TutajGLOGOW.pl-Gmina-Jerzmanowa
Wyświetl artykuł

Informacja dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa

W związku z ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca projektu grantowego pn.: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o możliwości ubiegania się przez Gminę Jerzmanowa o dofinansowanie na projekty grantowe.
Udostępnij
Arch.-2012-06-21-gmina-kotla-01
Wyświetl artykuł

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Z dniem 01 stycznia 2019 r. w życie wchodzi nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kotla i Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kotla.
Udostępnij
Miedziak.info.pl piec ogrzewanie czad palenisko ogień
Wyświetl artykuł

Dotacje dla mieszkańców Gminy Grębocice

W ramach tegorocznego konkursu organizowanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Gmina Grębocice może pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła. Do wymiany pieca jest dodatkowa możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła.
Udostępnij