Wyświetl artykuł

Związek Powiatów Polskich i UJW nawiązują współpracę

W UJW gościli przedstawiciele Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz oraz Grzegorz Kubalski. Rozmowy dotyczyły podjęcia współpracy między ZPP a UJW w zakresie organizacji konferencji naukowych w UJW, współorganizowania szkoleń czy współpracy przy tworzeniu programów studiów podyplomowych.
Udostępnij