Wyświetl artykuł

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Stare polskie przysłowie mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeśli rzeczywiście ma ono zastosowanie w życiu, to w zakresie ochrony przeciwpożarowej możemy być spokojni o bezpieczeństwo młodego pokolenia. Zarówno uczniowie szkół podstawowych najniższych klas, jak i ich starsi koledzy wykazali się bardzo dobrą, wręcz specjalistyczną wiedzą w turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”.
Udostępnij