Unia dofinansuje modernizację systemów grzewczych w naszym regionie

0

Urząd Marszałkowski w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłosił trzy konkursy na dofinansowanie projektów zwalczania emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. Termin składania wniosków rozpoczyna się 30 listopada br. o godz. 8.00 i trwa do godz. 15.00 w dniu 15 lutego 2019 roku.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, prowadzące do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii w ramach gospodarki niskoemisyjnej.

Oferta skierowana jest m.in. do podmiotów z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI), w skład którego wchodzą gminy: miejskie – Chojnów, Głogów, Jawor, Lubin, Legnica; wiejskie – Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Marciszów, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Radwanice Rudna, Ruja, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Żukowice, oraz miejsko-wiejskie – Bolków, Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa.

O dofinansowanie projektów grantowych w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

·         jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

·         podmioty publiczne, których właścicielem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;

·         jednostki organizacyjne JST;

·         spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

·         towarzystwa budownictwa społecznego;

·         organizacje pozarządowe;

·         PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

·         kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

·         jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej.

Beneficjentami mogą być też osoby fizyczne będące:

·         właścicielem domów jednorodzinnych;

·         właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;

·         najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), w celu zaspokojenia własnych potrzeb ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Podmioty starające się o granty z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI) mogą łącznie otrzymać dotację w wysokości 2 mln 378 tys. 766 euro. Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu to 500 tys. zł.

 

Średnia wartość grantu udzielonego osobom fizycznym nie przekracza 35 tys. zł, niezależnie od liczby źródeł ciepła w domu/mieszkaniu – w przypadku wymiany źródeł indywidualnych (zgodnie z kryterium „Limit kwotowy na źródło ciepła”. W przypadku zastąpienia źródeł indywidualnych źródłami zbiorczymi (jak kotłownia osiedlowa albo dla budynku) zastosowanie ma wyłącznie kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków”.

Pytania dotyczące grantowego projektu można kierować poprzez:

·         e – maila: info.dip@umwd.pl

·         telefon: 71 776 58 12-14,

·         lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

·         szczegółowe informacje na stronie internetowej tutaj

Apel Ministra Oświaty oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień

0

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny przygotowali list do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców na temat obowiązkowych szczepień. Wspólnie podpisane pismo zachęca do przeprowadzenia w szkołach rozmów na wagi szczepień, przypomina, że są one obowiązkowe i mówi o tym, jakie zagrożenie niesie nieszczepienie dzieci.

Apelujemy do rodziców odpowiedzialnych za zdrowie swoich dzieci, aby wyciągnęli wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi” – czytamy na twiterowym profilu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej Główny Inspektor Sanitarny

KLUB SENIOR+ w Gminie Grębocice

0

Gmina Grębocice przystąpiła do konkursu programu ,, Senior + ” Edycja 2018 i otrzymała dofinansowanie na remont pomieszczeń oraz na funkcjonowanie przyszłej placówki.

Oferta jest skierowana do mieszkańców gminy dla osób w wieku 60+. Klub senior + powstał z myślą o osobach, które chciałyby spędzić aktywnie czas, poznawać nowych ludzi, dowiedzieć się nowych rzeczy i rozwijać swoje zainteresowania. Placówka będzie funkcjonowała w miejscowości Rzeczyca przez 3 dni w tygodniu ok 6 godz. dziennie. Otwarcie jest planowane na styczeń 2019 r.

W ramach działalności klubu Senior + uczestnicy będą mieć zagwarantowane:

– jeden posiłek dziennie (nieodpłatnie)

– transport dla osób spoza miejscowości w której będzie znajdował się klub (nieodpłatnie)

– zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania m.in. plastyczne, rękodzieła artystyczne,

– gimnastykę usprawniającą,

– gry i ćwiczenia wspomagające pamięć i rozwijające sprawność intelektualną,

– inne zajęcia

Termin przyjmowania wniosków suszowych wydłużony

0
Miedziak.info.pl Powiat Lubiński Gmina Rudna - widok z lotu ptaka domy obszar wiejski

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski po raz kolejny wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.

Wydłużony termin ma dać możliwość ubiegania się o pomoc tym wszystkim, którzy nie mają jeszcze protokołu oszacowania szkód w uprawach lub innych wymaganych dokumentów. Minister zapewnił, że w przypadku wyczerpania planowanej na 1,5 mld zł puli środków na pomoc suszową, zostanie ona zwiększona.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do 25 października Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ponad 640 mln zł rekompensat z tego tytułu.

Do 26 października do ARiMR wpłynęło ok. 280 tys. wniosków na kwotę blisko 1,77 mld zł. Na konta rolników przelano łącznie 681 mln zł. Z kolei rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła 3,9 mln zł.

źródło: arimr.gov.pl

Obchody na miarę setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

0

Narodowy Bieg Niepodległości w polkowickim Rynku, rocznicowe uroczystości z pięknym przedstawieniem teatralnym w Suchej Górnej oraz koncert tria akordeonowego „Motion Trio” w polkowickim kinie – obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej gminie miały różnorodny charakter.

Zaczęło się kilka minut po 12 od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. „Mazurka Dąbrowskiego” śpiewali razem Wiesław Wabik, który do 16 listopada będzie pełnił obowiązki burmistrza, a także Łukasz Puźniecki, burmistrz-elekt. Panowie dali przykład tego, jak powinniśmy siebie traktować nawzajem – z szacunkiem. Wspólnie wręczali okolicznościowe medale uczesnikom biegu. Jako pierwsi na trasę wyruszyli najmłodsi. Jak to zwykle bywa w przypadku ich rywalizacji dawali z siebie absolutnie wszystko, nie kalkulując, każdy chciał być pierwszy na linii metry. Niektórzy upadali, ale szybko się podnosili i nie dawali za wygraną. Zwycięzcami byli wszyscy, bo w biegu wyniki miały znaczenie drugorzędne. Wielkim sukcesem było to, że najmłodsi doskonale wiedzieli z jakiej okazji odbył się bieg.

Polska jest niepodległa od stu lat. To znaczy, że wygraliśmy walkę z okupantami – mówił jeden z trzecioklasistów.

Polska jest i będzie trwała zawsze – dodawał z entuzjazmem inny.

W każdej z kategorii wiekowych padł rekord frekwencyjny. Cały rynek był wypełniony ludxmi, w większości przyodzianymi w biało-czerwone barwy. Koszulki, szaliki, pomalowane twarze. Czuło się patriotycznego ducha. W biegu głównym wystartował burmistrz-elekt, który zapowiedział, że tradycja organizowania biegu z okazji Dnia Niepodległości będzie kontynuowana.

Dla Wiesława Wabika bieg był okazja do pożegnania się z mieszkańcami Polkowic. Za lata owocnej współpracy polkowiczanie nagrodzili burmistrza brawami.

Po zakończeniu emocji sportowych obchody rocznicowe przeniosły się do Suchej Górnej. Tam już od dziesięciu lat odbywają się różnorodne wydarzenia, których inicjatorem oraz pomysłodawcą jest Adam Trybka, radny Rady Miejskiej, pasjonat historii. To on z wielkim zaangażowaniem rokrocznie wraz z wspaniałymi ludźmi jak sam o nich mówi, przygotowuje różnorodne wydarzenia o charakterze kulturalno-historycznym. Tegoroczne obchody, z uwagi na fakt, że przypadły na setną rocznicę odzyskania niepodległości miały wyjątkowy charakter. Widowisko teatralno-patriotyczne „Kotylion z biało-czerwoną wstążeczką” było lekcją historii, tym ciekawszą, że w role aktorów wcielili się mieszkańcy Suchej Górnej, Kaźmierzowa, Moskorzyna oraz Polkowic. Pod czujnym okiem znanego z przygotowywania spektakli grupy teatralnej „Anty-dotum” Piotrem Mosoniem, jego młodymi adeptami oraz instruktorami WOK pracowali od trzech miesięcy. Efekty były imponujące, bo oglądający spektakl, w tym burmistrz-elekt, Łukasz Puźniecki, byli pod wrażeniem aktorskich umiejętności. – Nie wiedzieliśmy, że nasz sołtys ma takie talenty aktorskie. Pan Adam jako porucznik legionista w mundurze był jak autentyczny żołnierz. Może warto rozważyć, by podobne spektakle przygotowywać częściej – mówili mieszkańcy Suchej Górnej. Przedstawienie ukazywało codzienne sielankowe sceny z wiejskiego życia w roku 1914. Gdy jednak pojawiło się wezwanie do walki o niepodległość Polski zrobiło się bardzo poważnie, adekwatnie do skali wyzwania przed jakim stanęli ci, którzy walczyli o odrodzenie polskiej państwowości. Niedzielne uroczystości uświetnili swoją obecnością żołnierze z Kompanii Honorowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii Wojska Polskiego w Bolesławcu. Była też Orkiestra Górnicza ZG „Rudna”. Podniosły charakter niedzielnym wydarzeniom nadał Apel Pamięci oraz Salwa Honorowa. W sali gimnastycznej, tuż przy zabytkowym parku, gdzie odbywały się uroczystości można było obejrzeć historyczne wystawy przygotowane m.in. przez polkowickie Towarzystwo Historyczne „Victoria”. Rocznicowe uroczystości zorganizowali: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie, Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki oraz Sołtys Stanisław Gnat wraz z Radą Sołecką w Suchej Górnej. – Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego dnia z całego serca dziękuję. Wiele osób włożyło w przygotowanie obchodów mnóstwo pracy. Efekt w postaci braw oglądających zrekompensował nakłady. Cieszę się, że od dekady udaje nam się wspólnie przygotowywać ciekawe wydarzenia rocznicowe. Coraz większe zainteresowanie motywuje mnie do dalszej pracy – podsumował Adam Trybka.

Zwieńczeniem obchodów był koncert znanego i lubianego tria akordeonowego „Otion Trio” w polkowickim kinie. Koncert emocjonalny, stojący na wysokim poziomie, korespondujący z klimatem rocznicowych obchodów.

Szybciej zaparkujesz w centrum miasta. Skorzystaj z aplikacji

0

W strefie płatnego parkowania na ul. Chojnowskiej została zamontowana tablica informująca o wolnych miejscach postojowych w tym rejonie miasta. Dostępna jest już także aplikacja mobilna Fastprk, która pokaże nam te wolne miejsca i nas tam poprowadzi.

Tablica informacyjna w ramach pilotażu ustawiona została na ul. Chojnowskiej przy skrzyżowaniu z Gwarną. Wyświetla w kolorze zielonym, ile jest wolnych miejsc na tutejszych parkingach. Pokazuje także aktualny czas i temperaturę powietrza.

Kolejnym narzędziem pomocnym w znalezieniu wolnego miejsca na parkingu jest aplikacja mobilna Fastprk, która w oparciu o wiarygodne informacje wskazuje wolne miejsca i prowadzi kierowców do nich. System obejmuje część ul. Chojnowskiej, która włączona została do systemu informacji parkingowej.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android i OS. Możemy ją pobrać ze strony: https://www.worldsensing.com/product/fastprk/.

Social Media

706FaniLubię
152ObserwującyObserwuj
155ObserwującyObserwuj
- REKLAMA -

OSTATNIE WPISY

X