Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych jest już gotowy. W styczniu 2019 roku zostaną przyjęci pierwsi pacjenci, którzy wymagają długoterminowej, całodobowej opieki.

W nowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pomoc znajdzie 22 przewlekle chorych pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w domu i wymagają długoterminowej, całodobowej opieki. Inwestycja, finansowana z budżetu gminy Polkowice i środków PCUZ, została już zakończona. Do końca października tego roku Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych zgłosi do Narodowego Funduszu Zdrowia gotowość oddania obiektu do użytkowania. Kolejnym etapem będzie zakontraktowanie świadczeń medycznych z NFZ w drodze konkursu. Pozwoli to na uruchomienie na przełomie grudnia i stycznia procedury przyjmowania pacjentów do nowej polkowickiej placówki.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Polkowicach to odpowiedź na potrzeby osób, które wymagają stałych świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Planujemy pobyty pacjentów w ZOL realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Programu Burmistrza Polkowic Wiesława Wabika „Senior”, a także finansowane lub współfinansowane przez samych pacjentów. Ze świadczeń ZOL skorzystają osoby, które mają ukończony proces diagnozowania oraz ostrego leczenia szpitalnego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale wymagają fachowego i stałego nadzoru lekarskiego oraz skutecznej rehabilitacji – mówi Mariola Kośmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

ZOL będzie zapewniał swoim pacjentom świadczenia pielęgnacyjno–opiekuńcze oraz opiekę lekarską. Będą prowadzone tu również leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne, psychoterapia, rehabilitacja, zabiegi fizjoterapeutyczne czy terapia zajęciowa. Nad zdrowiem pacjentów będą czuwali lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizjoterapeuci, gerontolog i psychogeriatra. Nie zabraknie także logopedy, dietetyka, terapeutów zajęciowych i duszpasterza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.