Od 1 września 60-letnie Polki i 65-letni Polacy mogli składać wnioski o emeryturę. Blisko 1 mln osób, które zdecydują się pozostać w pracy, będzie objętych dłuższą ochroną przed zwolnieniem.

Od 1 października nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego. To oznacza, że ustawa poprzedniego rządu o stopniowym wydłużaniu czasu pracy do 67 lat przestała obowiązywać.Ubezpieczeni w ZUS, rolnicy z KRUS, sędziowie i prokuratorzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę.Będą mogły o nią wystąpić kobiety, które w październiku ukończą 60 lat, i mężczyźni, którzy ukończą 65 lat.Aby dostać emeryturę, nie wystarczy być do niej uprawnionym. Trzeba jeszcze złożyć wniosek w oddziale ZUS.
Szacunkowa liczba wniosków o emeryturę, która wpłynęła do Inspektoratu ZUS w Głogowie od początku września wynosi 930 – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Ponad 20 000 wniosków emerytalnych wpłynęło we wrześniu do placówek ZUS na Dolnym Śląsku. W całej Polsce w ciągu miesiąca ZUS przyjął 275 728 wniosków emerytalnych, w tym 235 911 wniosków pierwszorazowych i 196 715 związanych z obniżeniem wieku emerytalnego. Dodatkowo wnioski o emeryturę złożyło 871 osób mieszkających poza granicami Polski.Prawie 60 proc. przyszłych emerytów to kobiety. – Po szturmie na ZUS w pierwszych dniach września obecnie codziennie jest składanych coraz mniej wniosków – mówi rzecznik dolnośląskiego oddziału ZUS. – Dzisiaj średni czas oczekiwania w kolejce to zaledwie cztery minuty. Większość wniosków składają kobiety – dodaje.

Wnioski o emeryturę (pierwszorazowe) złożone we wrześniu 2017r na Dolnym Śląsku 20 850
WROCŁAW 8 702
WAŁBRZYCH 7 500
LEGNICA 4 648

Ochrona przedemerytalna

Zgodnie z kodeksem pracy przed zwolnieniem chronieni są wszyscy, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od października wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przed zwolnieniem będą chronione 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni.

Jak przejść na emeryturę

Aby dostać emeryturę, musimy złożyć wniosek w oddziale ZUS. Powinny się w nim znaleźć:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania i do korespondencji,
  • wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiegamy,
  • wskazanie sposobu wypłaty emerytury (czy np. na konto osobiście),
  • podpis wnioskodawcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował formularz wniosku o emeryturę – EMP, który można dostać w każdym oddziale ZUS lub wydrukować ze strony internetowej www.zus.pl. Należy do niego dołączyć kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Ubezpieczeni, którzy mają ustalony kapitał początkowy i chcą emerytury obliczanej według nowych zasad, do wniosku nie muszą składać żadnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wynagrodzenie.Osoby, które nie mają ustalonego kapitału początkowego, muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych przed 1999 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.