22 gminy i 7 spółek wodociągowych z Dolnego Śląska otrzyma unijną dotację na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dziś marszałek Cezary Przybylski wraz z wicemarszałek Ewą Mańkowską wręczyli promesy beneficjentom konkursu. Łączna kwota, która została przekazana to prawie 44 mln zł!

O tym, że projekt cieszył się dużym zainteresowaniem świadczy to, że wnioski o dofinansowanie złożyły aż 93 podmioty na łączną kwotę ponad 127 mln złotych. Ostatecznie dotacje na blisko 44 mln złotych przyznano 22 dolnośląskim gminom i 7 spółkom wodociągowym. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Największe szanse na dofinansowanie miały inwestycje w miej­sco­wościach o najmniejszym stopniu skanalizowania oraz projekty poprawiające stan środowiska na terenach objętych szczególną ochroną – tłumaczy marszałek Cezary Przybylski.

W ramach dotacji z PROW powstanie 307 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zostanie wybudowanych prawie 48 km sieci wodociągowej i blisko 65 km sieci kanalizacyjnej.

Dzięki inwestycji znacznie poprawi się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze. Zlikwidowane zostaną również uciążliwe zapachy, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb – wylicza wicemarszałek Ewa Mańkowska.

W ramach PROW na lata 2007-2013 zrealizowano 225 projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. Ich łączna wartość to blisko 588 mln zł, z czego ponad 290 mln zł to dofinansowanie unijne. Projekty realizowane były na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Dzięki pieniądzom unijnym z poprzedniej perspektywy mogliśmy wybudować ponad 455 km sieci wodociągowej oraz 851 km sieci kanalizacyjnej. Kilkadziesiąt tysięcy osób uzyskało dostęp do kanalizacji lub bieżącej wody – mówi marszałek Cezary Przybylski.

LISTA OPERACJI
informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020 dla naboru od 24 października 2016 do 7 grudnia 2016
L.p. Nazwa/imię i nazwisko
podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy
Numer
identyfikacyjny
Tytuł operacji Kwota pomocy
2 3 4 5
1. Gmina Głuszyca 062570641 Eko-Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca 592 903,00
2. Gmina Nowa Ruda 062685714 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda 617 032,00
3. Gmina Kłodzko 062570584 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku 1 999 757,00
4. Gmina Wińsko 062414184 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- etap I 1 327 907,00
5. Gmina Kamienna Góra 059819144 Porządkowanie gminnej gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie 1 932 401,00
6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej (Gmina Bystrzyca Kłodzka) 065271602 Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce dla osiedla w Starej Łomnicy 519 188,00
7. Gmina Dobromierz 063634740 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I – obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 1 999 839,00
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Gmina Stronie Śląskie) 65848422 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie 1 508 999,00
9. Gmina Węgliniec 062160805 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce 1 923 648,00
10. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o.o. (Gmina Stara Kamienica) 068284834 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica 1 996 480,00
11. Gmina Dzierżoniów 062171215 Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną 158 897,00
12. Gmina Dzierżoniów 062171215 Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie 101 529,00
13. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (Gmina Łagiewniki) 071841693 Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę, wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów 1 260 843,00
14. WODOCIĄGI SREBRNOGÓRSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gmina Stoszowice) 063257295 Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice – wodociąg Przedborowa 1 972 530,00
15. Gmina Czarny Bór 063038726 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór 316 282,00
16. Gmina Prusice 062602615 Budowa systemów oczyszczania ścieków w gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina 1 782 843,00
17. Gmina Złotoryja 062684864 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów 769 346,00
18. Gmina Twardogóra 063030630 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym 1 999 375,00
19. Gmina Zawonia 062568966 Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, gmina Zawonia 1 685 270,00
20. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Domaniowie (Gmina Domaniów) 071780373 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych stacji uzdatniania wody w Domaniowie 1 999 459,00
21. Gmina Gaworzyce 062727195 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach 1 999 999,00
22. Gmina Oleśnica 063096136 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka 1 793 548,00
23. Gmina Milicz 062569011 Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody 1 999 999,00
24. Gmina Góra 062540875 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borszyn Wielki i Borszyn Mały 1 953 630,00
25. GMINA ŁAGIEWNIKI 062562580 Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i rozbudową sieci wodociągowej we wsi Słupice 1 999 572,00
26. Gmina Prochowice 062571562 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach-etap I 1 990 558,00
27. Gmina Pęcław 062579605 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Droglowice i sieci wodociągowej w Miejscowości Białołęka 1 996 027,00
28. GMINA ŚWIDNICA 063046746 Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym 1 930 767,00
29. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Wiszni Małej (Gmina Wisznia Mała) 071862581 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, Gmina Wisznia Mała 1 780 229,00
RAZEM 43 908 857,00

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.