Nie tylko miasta chcą dobrze się prezentować. Nie tylko w miastach są ludzie, którzy działają na rzecz wspólnego dobra. Nie tylko do miast płyną środki na cele pożytku publicznego. Od wielu lat powiat polkowicki udowadnia, że wygląd wsi na jego terenie jest bardzo ważny i że warto wspierać pomysłowe inicjatywy mieszkańców.  

Miejscowość Dalków z gminy Gaworzyce zwyciężyła w XVII Konkursie „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Mieszkańcy zbudowali plac zabaw dla dzieci. Naprawiono pokrycie dachowego wiaty ośrodka sportu i rekreacji, odświeżono ławki i stoły, wykonano podłogi z kostki brukowej pod wiatą. Mieszkańcy przeprowadzili renowacje krzyża i przydrożnej figurki sakralnej. Odnowiono tablicę informacyjną, odświeżono i nasadzono nowe kwietniki. Za zajęcie I miejsca Dalków otrzymało 5.000zł.

Tuż za nimi miejsce na podium zajęli mieszkańcy wsi Kłębanowice z gminy Radwanice. Społeczność tej małej miejscowości przeprowadziła remont pomieszczenia po byłym klubie wiejskim. Dla zdobywcy drugiego miejsca powiat przyznał nagrodę w wysokości 4.000 zł. O pięćset złotych mniej otrzymało sołectwo Szklarki z gminy Przemków, które zajęło III miejsce w konkursie. Kolejne miejsce, czyli czwarte, zajęła miejscowość Michałów. Wyróżnienia dodatkowo otrzymały: Przesieczna, Wierzchowice, Wilkocin, Jędrzychówek, Strogoborzyce, i Gaworzyce.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym władze powiatu przekazały czeki pieniężne na łączną kwotę 45,000zł. W sumie do XVII edycji powiatowego konkursu zgłosiło się 40 sołectw. Mówi Kamil Ciupak wicestarosta i przewodniczący konkursu: Otrzymaną nagrodę pieniężną wsie przeznaczają na prace remontowe w swoich miejscowościach w roku następnym– oraz dodaje: To jest Najdłużej organizowany konkurs powiatowy w kraju, wspierający społeczność wiejską. A w 2010 roku otrzymaliśmy za ten konkurs tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania” –nagroda za przedsiębiorczość jednostek administracji samorządowej, stosowanie innowacyjnych rozwiązań, opracowanie i przystosowanie do własnych warunków rozwiązań stosowanych przez władze europejskich miast i gmin. Honorowy patronat nad konkursem objęli: marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Ekscelencja J.E. Enok Nygaard, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

Starosta polkowicki Marek Tramś komentuje: W dzisiejszych czasach trudno zachęcić mieszkańców do wspólnych działań społecznych. Powołany przez radnych I kadencji konkurs jest odzwierciedleniem tego, czym jest demokracja lokalna. Przy zgłaszaniu swoich propozycji do konkursu, mieszkańcy łączą się, porozumiewają, angażują całe rodziny. Nie ma tu sporów politycznych, nie ma konfliktów. Jest jeden wspólny cel – wygrać w konkursie. Cieszy mnie fakt, że wiele podejmowanych inicjatyw w znaczny sposób zmienia wizerunek naszych wsi. Wyremontowane świetlice, remizy OSP, wybudowane boiska, place zabaw nie tylko poprawiają na trwałe wizerunek otoczenia, a tym samym powiatu, ale również integrują mieszkańców, za co pragnę podziękować sołtysom, liderom i mieszkańcom – oraz dodaje: Mieszkańcy sami decydują, jakie prace społeczne wykonają, często za swoje pieniądze lub pozyskane od sponsorów – twierdzi starosta polkowicki. W sumie przez 17 edycji konkursu zgłoszonych zostało prawie 400 inicjatyw, a na nagrody dla laureatów powiat wydał blisko 700,000zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.